Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia

 

 

7:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola – wspólne przebywanie wszystkich dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji  pomysłów dzieci. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne (mycie rąk).

8:30 – 9:00

Śniadanie, kultura spożywania posiłków, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne (mycie rąk, buzi, zębów).

9:00 – 12:30

Zajęcia programowe, realizacja zajęć edukacyjnych zgodnie z programem nauczania oraz tygodniowym rozkładem zajęć. Realizacja terapii zgodnie z planem terapeutycznym. Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.Zabiegi higieniczne (mycie rąk), przygotowanie do obiadu.

12:30 – 13:00

Obiad, spożywanie posiłku, posługiwanie się sztućcami, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne (mycie rąk, buzi, zębów).

13:00 – 13:30

Odpoczynek, zabawy relaksujące, wyciszające, słuchanie bajek i opowiadań inspirowanych przez nauczyciela.

13:30 – 14:30

Zajęcia tematyczne, dodatkowe, realizacja pomysłów dzieci, zajęcia indywidualne. Zajęcia międzygrupowe. Realizacja terapii zgodnie z planem terapeutycznym. Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem (mycie rąk).

14:30 – 15:00

Podwieczorek.

15:00 – 16:30

Zajęcia edukacyjne, konstrukcyjne, zabawy spontaniczne. Kontakty indywidualne z rodzicami – w miarę potrzeb i oczekiwań.