Plan miesięczny

PLAN NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  • 01 WRZEŚNIA: ROZPOCZĘCIA MIESIĄCA WRZEŚNIA!
  • 15 WRZEŚNIA: Dzień Kropki
  • 20 WRZEŚNIA: Dzień Przedszkolaka- Wyjście do LEOPARKU
  • 22 WRZEŚNIA: Pierwszy Dzień Jesieni
  • 23 WRZEŚNIA: Wyjazd na wykopki
  • 25 WRZEŚNIA: Dzień ziemniaka
  • 29 WZREŚNIA: Dzień Głośnego Czytania
  • 30 WRZEŚNIA: Dzień Chłopaka
  • 30 WRZEŚNIA: ZAKOŃCZENIE MIESIĄCA WRZEŚNIA