Oferta

Oferta

OFERTA

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Z ODDZIAŁEM TERAPEUTYCZNYM

„NASZ DOMEK”

2022/2023

 

Proces edukacji  w naszej placówce opiera się na podmiotowym i partnerskim traktowaniu dzieci i ich Rodziców/Prawnych Opiekunów. Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Będziemy pracować w oparciu o program : Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, zaktualizowany, w pełni odpowiadający obowiązującym przepisom ministerialnym.

Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka - we wszystkich możliwych jej formach - której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.

Jest to pozycja innowacyjna, przeznaczona dla nauczyciela jako pomoc w jego codziennej pracy edukacyjnej. Materiał edukacyjny dotyczy całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, ale także, co cenne, pozwala mu na radosne, twórcze bycie sobą.
Uwzględniając zasadę, że nie zawsze wiek kalendarzowy pokrywa się z rzeczywistym wiekiem rozwojowym dziecka, nauczyciel ma możliwość przemyślanego doboru treści do autentycznych możliwości rozwojowych wychowanków.

 

Nasz pakiet standardowy oprócz realizacji podstawy programowej obejmuje następujące zajęcia:

 

Gimnastyka buzi i języka (1 x tyg.)

Ćwiczenia logopedyczne mają na celu podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego i twardego.

Dobra sprawność narządów artykulacyjnych jest warunkiem prawidłowej wymowy każdego człowieka. Wypracowanie pozycji wertykalno – horyzontalnej – jedynej właściwej pozycji spoczynkowej języka jest procesem długotrwałym i niezbędnym dla normatywnej funkcji połykania, żucia, gryzienia a następnie artykułowania wielu głosek języka polskiego m.in. [ l, sz, r]. Ćwiczenia artykulacyjne są prowadzone w formie zabawy, co sprawia, że dziecko podczas nich odczuwa poczucie radości i zadowolenia. Nie krytykujemy i nie zmuszamy dzieci do wykonywania ćwiczeń usprawniających narządy mowy – szukamy odpowiedniej, zindywidualizowanej motywacji.

Relaksacja (1 x tyg.)

Głównym celem technik relaksacyjnych jest wprowadzenie w stan odprężenia i dobrego samopoczucia fizycznego oraz psychicznego. Relaks jest jednym ze sposobów na łagodzenie napięcia emocjonalnego i stresu – zjawisk obecnych w życiu codziennym, także u dzieci i młodzieży.

Trening relaksacyjny wzmocni koncentrację uwagi, pomoże rozwijać wyobraźnię, zredukuje lęki i agresję, poprawi relacje w grupie.

Gimnastyka korekcyjna ( 1 x tyg.)

Jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest sprawa jego prawidłowej postawy ciała. Ważnym zadaniem przedszkola jest więc dbałość o poprawną sylwetkę dziecka. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są więc niezbędną integralną częścią programu. Do działań w tym zakresie należy między innymi gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.

Ćwiczenia prowadzone będą w parach, trójkach, czwórkach, bądź w większych grupach.

Rytmika (1 x tyg.)

Rytmika to zajęcia umuzykalniające dziecko i stymulujące jego wszechstronny rozwój. Sprawą najważniejszą podczas zajęć jest dobra zabawa. Poprzez śpiew, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych, możliwość słuchania różnych instrumentów "na żywo" oraz samodzielnych prób grania na nich, następuje wspomaganie rozwoju dzieci w sferze psychofizycznej i umysłowej

Zajęcia rytmiczne uczą dzieci pokonywania trudności, wyzwalając w nich pewność i wiarę w siebie. Zajęcia z rytmiki kształtują wrażliwość przedszkolaków, budzą zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca, ale również wyrabiają dyscyplinę, poczucie dokładności i porządku wśród dzieci Podczas zajęć dzieci przygotowują okazjonalne występy dla swoich ukochanych Rodziców oraz Dziadków. Poznają piękno tańców ludowych oraz tradycji związanych z rodzimymi świętami, uczą się kolęd i pastorałek, które prezentują podczas przedszkolnych jasełek.

Kontakt z muzyką we wczesnym dzieciństwie daje szanse na wszechstronny rozwój i lepszy „start w dorosłość”, rozwija umiejętności świadomej selekcji i odróżnienia tego co jest sztuką, kształtuje charakter i łagodną osobowość.

Język angielski (3 x tyg.)

Zajęcia prowadzone będą przez renomowaną szkołę językową Happy Hello w oparciu o nowatorską metodę wprowadzającą dzieci  w świat języka angielskiego przy pomocy Kapitana Jacka.

Założenia programowe zostały opracowane na bazie wieloletniego  doświadczenia i dostosowane do najnowszej podstawy programowej MEN.

Warsztaty plastyczne (1 x tyg.)
Zajęcia, podczas których dzieci będą uczestniczyć w różnych projektach plastycznych, których celem będzie m.in. rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami i technikami, współpracy w grupie, odkrywania i rozwijania swoich zdolności.


Zajęcia plastyczne stworzą okazję do poznania nowych środków autoekspresji oraz rozwijania zdolności plastycznych. Będą motywacją do podejmowania wyzwań, pomogą w wyrabianiu wrażliwości i samodzielności. Stworzą również okazję do pracy w grupie rówieśniczej, a co za tym idzie wzbogacą doświadczenia społeczne. Od strony plastycznej będziemy wykorzystywać szeroki zakres technik plastycznych – glina, plastelina, kolaż, farby, kredki-dostosowany do wieku i możliwości dziecka. Zajęcia wzbogacone zostaną o elementy muzyczne oraz gry i zabawy.

Trening Umiejetności Społecznych – TUS (1 x tyg.)

Trening umiejętności społecznych (TUS) to miejsce bezpiecznego nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów. Podczas treningu rozwijamy zachowania akceptowalne społecznie i uczymy się regulacji emocjonalnej. Nabyte umiejętności pomagają w rozumieniu relacji społecznych i w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Podczas zajęć nasi dzieci nabywają przydatnych w życiu codziennym umiejętności, między innymi takie jak:

  • nauka wspólnej pracy w grupie rówieśników,
  • inicjowanie i właściwe prowadzenie rozmów,
  • umiejętność słuchania i zadawania pytań,
  • sposoby wyrażania negatywnych opinii oraz adekwatnego reagowania na krytykę,
  • radzenie sobie z doświadczaniem przyjemnych i nieprzyjemnych emocji,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • nauka odmawiania.                                                                                            Religia
Zajęcia z religii rozpoczynają się w grupie „zerówkowej”. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, chcemy wychodzić naprzeciw Waszym oczekiwaniom, zostaną one zorganizowane i będą prowadzone  w przypadku zainteresowania nimi Rodziców/Prawnych Opiekunów.

Od roku szkolnego 2022/2023 wprowadziliśmy w naszej placówce aplikację LIVEKIDS, dzięki której wszystko co dotyczy funkcjonowania naszego przedszkola i Waszego dziecka znajduje się w jednym miejscu: odwoływanie posiłków, galeria zdjęć, kontakt z wychowawcą i dyrekcją, bieżące wydarzenia, aktualne ogłoszenia, faktury, płatności itp. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://livekid.com/pl/