Misja

„Najważniejszy obowiązek wobec dzieci to dać im szczęście”
Alen Baxton

Drodzy Rodzice,
chcemy, aby Wasze dzieci wyrosły na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, różnorodnych talentach i umiejętnościach, ale przede wszystkim, aby były szczęśliwe.
Naszym celem jest wychowanie dzieci radosnych, śmiałych, pewnych siebie i otwartych na zmiany.
Dlatego też nie tworzymy przedszkola o określonym profilu : plastycznym, muzycznym czy językowym.
Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, talenty, które chcemy odkrywać i szlifować, a nie narzucać mu, czym ma się interesować.
Chcemy stworzyć dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości, rozwoju, który ma następować w atmosferze przyjaźni i miłości.
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, dlatego chcemy przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Będziemy podążać za indywidualnym tempem rozwoju Waszego dziecka, respektując jego potrzeby, wspierając w dążeniu do samodzielności i niezależności, nie odbierając mu jednak prawa do beztroskiej zabawy, która jest nierozerwalnie związana z okresem dzieciństwa.
W pracy z Waszymi dziećmi będziemy wykorzystywać nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania. Zagwarantujemy Waszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa, opiekę zarówno fizyczną jak i psychiczną. Stworzymy taki klimat i atmosferę pracy, które pozwolą na radosną i pełną wrażeń intelektualnych wszechstronną edukację – edukację przyjazną dziecku.
Umożliwimy Państwu uczestnictwo w codziennym życiu naszego Przedszkola (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców), a będąc otwartym na Wasze propozycje i sugestie, damy Wam możliwość współtworzenia naszej placówki.

Dyrektor Przedszkola

Beata Prusiewicz