Kadra

Mgr Beata Prusiewicz
Dyrektor przedszkola oraz terapeuta BIOFEEDBACK

Jestem z wykształcenia nauczycielem, tłumaczem, kreatorem wizerunku i od niedawna terapeutą Biofeedback. Za mną 28-letni staż pracy. Ukończyłam Studia Wyższe na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. Ponadto ukończyłam Studia Podyplomowe z Publik Relations na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych konferencjach, naradach, kursach i szkoleniach. Niedawno zdobyłam certyfikat terapeuty Biofeedback I i II stopnia i stałam się członkiem naszego zespołu terapeutycznego.

Prywatnie jestem mamą trójki wspaniałych dzieci. Jednym z wyzwań w moim życiu stało się założenie przedszkola, które spełniałoby oczekiwania mam powierzających opiekę nad swoimi dziećmi. Są to więc oczekiwania matki, która musi mieć pewność, że jej dziecko jest pod dobrą opieką. Otwierając w 2009 roku przedszkole NASZ DOMEK starałam się nadać treść i formę wszystkim tym oczekiwaniom i przy pomocy kompetentnych pracowników cały czas staram się, by ożywały one dla Waszych dzieci. Od trzech lat mamy wśród nas dzieci, które potrzebują szczególnego wspomagania rozwoju. To dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu. Stworzyliśmy zespół pedagogów i terapeutów, który cały czas pracuje nad ich terapią, edukacją i przystosowaniem społecznym.

 

Każde dziecko nosi w sobie olbrzymi potencjał możliwości, które uwalniają się w odpowiednich warunkach – priorytetem w mojej pracy jest właśnie zapewnienie owych warunków dzieciom. W swojej pracy kieruję się myślą: Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może (J. Korczak).

Dowiedz się więcej
Mgr Żaneta Jaworska
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Jestem osobą radosną, otwartą oraz sumienną. Bardzo lubię dzieci, dlatego praca z nimi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Ważne jest  dla mnie, aby dzieci czuły się bezpiecznie i swobodnie, a także wzbogacały swoje doświadczenia poprzez zabawę. Postawione przede mną zadania staram się wykonać jak najlepiej potrafię. W wolnym czasie uwielbiam czytać książki.
Dowiedz się więcej
Lucyna Kochanowicz
Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Nazywam się Lucyna Kochanowicz. Początkowo wybrałam dla siebie inną drogę zawodową. Kształciłam się w kierunku gastronomicznym. Podczas praktyk w przedszkolu poznałam to miejscem od środka i chciałam w nim zostać na dłużej. Rozpoczęłam staż jako pomoc przedszkolna i dopiero wtedy poczułam, że znalazłam się na właściwym miejscu. Obecnie pracuję w przedszkolu Nasz Domek i spełniam się w pracy z dziećmi.

Dowiedz się więcej
Mgr Monika Wojciechowska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika Wojciechowska z wykształcenia jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam również studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawczą.  Pracę w przedszkolu Nasz domek rozpoczęłam w 2014roku.  W 2020roku postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę i ukończyłam studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przez co zostałam Oligofrenopedagogiem. Skończyłam również studia podyplomowe specjalizacja edukacja i terapia z zaburzeniami że spektrum autyzmu. Każdego dnia staram się, aby dzieci uczyły się przez zabawę i poznawały świat wszystkimi zmysłami.

 

Dowiedz się więcej
Martyna Zmyślona
nauczyciel wspomagający

Nazywam się Martyna Mrugalska. W czasie, gdy uczęszczałam do liceum, brałam udział w wolontariacie w przedszkolu integracyjnym. To właśnie wtedy podjęłam decyzję w jakim kierunku chcę się dalej kształcić.  Ukończyłam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku Pedagogika Specjalna oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W Naszym Domku pracuję od 2020 roku i zdecydowanie mogę powiedzieć, że praca z dziećmi jest tym czym chciałam się zająć zawodowo.

Dowiedz się więcej
Mariola Korzeniewska
Nauczyciel wspomagający w oddziale terapeutycznym

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”.

                                                                                                   Barbara Cage

 

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studia licencjackie na kierunku wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Jestem również absolwentką technikum architektury krajobrazu, przez co wysoko cenię sobie kontakt z przyrodą i otaczającym nas światem. Interesuję się oraz pogłębiam wiedzę z zakresu hortiterapii czyli terapii ogrodniczej, która pobudza wyobraźnię i poprawia kondycję psychiczną człowieka. Jest ona polecana między innymi dla osób zmagających się z autyzmem, depresją, ADHD, narkomanią, alkoholizmem czy też dla osób w podeszłym wieku. W swoich działaniach staram się być kreatywna, kierować pomysłowością i znajomością różnych metod nauczania. Moim priorytetem w codziennej pracy jest przygotowanie uczniów do dalszych etapów edukacji, a także ich wszechstronny rozwój.

 

 

Dowiedz się więcej
Mgr Kamila Chmielarz
Nauczyciel wspomagający w oddziale terapeutycznym
W pracy nauczyciela, terapeuty najważniejsze jest dla mnie budowanie relacji z dzieckiem. Moja pasja jako terapeuta osób ASD rozpoczęła się w 2014 roku. Staram się wspierać oraz rozwijać zainteresowania dzieci, z którymi pracuje, wspomagać ich rozwój oraz uczyć nowych umiejętności. Stale poszerzam swój warsztat pracy czytając publikacje, książki, uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach. Moim celem na przyszłość  jest zostać certyfikowanym terapeutą Metody Krakowskiej.
Dowiedz się więcej
Żaneta Cierpka
Pomoc nauczyciela w oddziale terapeutycznym

Mam na imię Żaneta.

Jestem pomocą nauczyciela i stale rozwijam swoje kompetencje. Moją

mocną stroną jest komunikatywność oraz empatia. Uwielbiam dzieci i bardzo angażuję się w pracę, którą wykonuję. Chętnie nabywam wiedzę przydatną w dalszej pracy. Lubię efektywność.

 

Dowiedz się więcej
Mgr Małgorzata Szewczyk
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nazywam się Małgorzata Szewczyk. Z wykształcenia jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Po zdaniu matury w 1999 r.wyjechałam za granicę pracując jako Au - pair. Kilkuletni pobyt na obczyźnie upewnił mnie w tym co chcę robić.Po powrocie ukończyłam studia magisterskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Pracę w przedszkolu "Nasz Domek" rozpoczęłam w 2011r.

W 2019r. postanowiłam poszeżyć swoją wiedzę i ukończyłam studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika).

Pracując z dziećmi już tyle lat każdego dnia upewniam się w tym, że "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".(J.Korczak).

 

Dowiedz się więcej
Mgr Katarzyna Dembska
Psycholog

Nazywam się Katarzyna Dembska i jestem psychologiem dziecięcym. Już na studiach swoją przyszłość wiązałam z pracą z najmłodszymi oraz ich rodzinami i swoje doświadczenie zbierałam w trakcie prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, uczestnictwa w wolontariacie w grupie przedszkolnej prowadzonej zgodnie z koncepcją M. Montessori a także w trakcie stażu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Swoją drogę zawodową rozpoczęłam od pracy w Domu Dziecka, gdzie wspomagałam dzieci doświadczone trudną sytuacją rodzinną.

W pracy z najmłodszymi cenię sobie ich otwartość, spontaniczność i szczerość. Uwielbiam w nich to, że sama w relacji z dziećmi mogę odkrywać te cechy w sobie. Dziecko jest dla mnie partnerem równorzędnym w interakcji i zawsze staram się usłyszeć to, co chce mi przekazać, zrozumieć, jakie w danym momencie ma potrzeby, trudności, czym chce się ze mną podzielić. Moją myślą przewodnią jest to, że każdy etap w rozwoju dziecka, nawet ten najtrudniejszy i najbardziej wymagający, jest potrzebny i coś wnosi, a zachowanie dziecka jest ważnym przejawem tego, co dzieje się w jego wnętrzu. W swojej staram się być detektywem i odkrywać to, co dziecko, chce mi pokazać poprzez sposób, w jaki się zachowuje.

Nieustannie staram się dokształcać i wzmacniać swoje kompetencje i wiedzę, aby móc Państwa dzieciom dawać z siebie to, co ma najlepszego. W ostatnim czasie zrealizowałam takie szkolenia jak „Praca Metodą Kids Skills”, jestem po pierwszym stopniu kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, mam również za sobą szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych czy kurs I-ego Stopnia EEGBiofeedback, który pomoże mi wspomagać dzieci również od strony funkcjonowania mózgu i układu nerwowego.

Prywatnie jestem mamą, dlatego teorię staram się łączyć z praktyką i filtrować to również przez wyzwania dnia codziennego, które często są dla rodziców bardzo wymagające. Mam w sobie dużo wyrozumiałości dla trudności, jakich doświadczają rodzice, ponieważ sama ich zaznaje na co dzień. Uwielbiam czas spędzać na świeżym powietrzu, moją wielką miłością są góry, w wolnych chwilach czytam.  

Dowiedz się więcej
Julia Bednarczyk
Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Nazywam się Julia Bednarczyk. Obecnie jestem studentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Od zawsze wiedziałam, że swoją przyszłość chcę wiązać właśnie z pedagogiką. Lubię zdobywać wiedzę, jak i doświadczenia, dlatego praca w przedszkolu pozwala mi się rozwijać. W pracy z dziećmi kieruję się wyrozumiałością, staram się budować relację na fundamencie wzajemnego zrozumienia i zaufania. Swoją przyszłość wiążę z psychologią dzieci i młodzieży, a w niedalekim czasie planuję wziąć udział w kursie zawodowym z dogoterapii, aby połączyć pracę z tym, co kocham.

 

Dowiedz się więcej
Mgr Weronika Araszkiewicz
Nauczyciel wspomagający i logopeda

Mgr Weronika Araszkiewicz- pedagog specjalny, logopeda. Absolwentka pedagogiki specjalnej ze specjalnością: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz edukacja i rehabilitacja osób w spektrum autyzmu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Poznaniu. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu m.in. diagnozy spektrum autyzmu, terapii logopedycznej dzieci ze spektrum autyzmu, programowania języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, TUS, AUTISM ATTENTION oraz Program Tobii Communicator 5 z bazą symboli PCS jako wsparcie wdrażania komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ukończyła II-stopniowy kurs z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz z zakresu budowania umiejętności matematycznych NUMICON. 

„Komunikacja jest prawem każdego człowieka.”

Dowiedz się więcej
Diana Karbowiak
Logopeda

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 

Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, terapeuta MFT wg Anity Kittel. Swoją ścieżkę edukacyjną zaczęłam od pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Zawsze fascynowała mnie również praca z dziećmi, dlatego też zdecydowałam się na zostanie nauczycielem. Czasem jednak życie pisze dla nas swoje scenariusze. Praca z ludźmi w domu opieki mającymi problemy z podstawową czynnością, jaką jest komunikacja oraz własne, trudne doświadczenia osobiste pokazały mi, że chciałabym zasięgnąć czegoś więcej – dlatego zdecydowałam się również na logopedię. Praca, która jest tak naprawdę pomocą drugiej osobie daje mi ogromną satysfakcję i mobilizuje mnie do dalszych poszukiwań nowych rozwiązań.

Dowiedz się więcej
Mgr Agata Kołodziejczyk
Fizjoterapeuta oraz Terapeuta Integracji Sensorycznej
Nazywam się Agata Kołodziejczyk. Jestem Absolwentką Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku fizjoterapia w Pediatrii w Poznaniu. Jestem terapeutą Integracji Sensorycznej. Staram się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach. Praca z dziećmi jest moją pasją, którą rozwijam dzięki pracy w przedszkolu Nasz Domek oraz w gabinecie fizjoterapii.
Dowiedz się więcej
Mgr Martyna Bartczak
Nauczyciel wspomagający w oddziale terapeutycznym
Jestem absolwentką studiów Pedagogicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Ukończylam również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Podążam za myślą Beaty Pawlikowskiej " Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu.."
Dowiedz się więcej
Patrycja Mieszała
Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego
Nazywam się Patrycja Mieszała. Ukończyłam kurs asystenta nauczyciela przedszkolnego i podjęłam pracę na tym stanowisku. Z racji tego, że praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji, rozpoczęłam studia pedagogiczne. Wierze, że dzięki temu łatwiej będę odkrywać  oraz rozumieć potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz pomagać im się rozwijać. 
Dowiedz się więcej
Katarzyna Włodarska
Pomoc nauczyciela w oddziale terapeutycznym
Nazywam się Katarzyna Włodarska. Z wykształcenia jestem ekonomistką jednak liczby i tabelki nie dawały mi tyle radości co praca z dziećmi w przedszkolu. Cechuje mnie spokój i wyrozumiałość. Codziennie staram się aby dzieci którymi się opiekuję były bezpieczne i uśmiechnięte.
Dowiedz się więcej